آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

هزینه

کاهش در سرمایه که در نتیجه ارائه کالا یا خدمات به مشتریان پدید می‌آید.

حسابداران هزینه را از دست دادن منابع برای دستیابی به هدفی خاص، تعریف می کنند. بیشتر مردم هزینه را به عنوان مقدار پولی (مثل دلار، پوند، ین یا ریال) می پندارند که برای خرید کالا و خدمت باید پرداخت کرد. در اینجا ما همین تعریف سنتی هزینه را می پذیریم.
آگاهی مدیران از هزینه یک شی یا چیز خاص، (مثل یک محصول، ماشین آلات، خدمت یا فرآیند جدید) آنها را در امر تصمیم یاری می دهد. ما این « چیز یا شئی » را موضوع هزینه می نامیم. هر چیزی که اندازه گیری مجزای هزینه آن مورد نیاز باشد، موضوع هزینه تلقی می شود.