آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آخرین قوانین و بخشنامه های مالی و حسابداری

مالیات پزشک های قراردادی

1399/06/31 104
مالیات پزشکان قراردادی نیز اگر شامل هر سه نوع مالیات ذکر شده گردد به همان اندازه محاسبه میگردد.
 

مالیات پزشک های قراردادی

مالیات پزشکان قراردادی نیز اگر شامل هر سه نوع مالیات ذکر شده گردد به همان اندازه محاسبه میگردد.

پزشکان قراردادی آن دسته از پزشکانی هستند که با عقد قرارداد برای مدتی و با حقوقی تعیین شده به خدمت مرکز در می آیند.


با توجه به دوران کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین