آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آخرین قوانین و بخشنامه های مالی و حسابداری

مالیات پزشکان سال 99 چه قدراست؟

1399/06/31 33
مالیات پزشکان سال 99 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان برابر است با 10 درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی‌الحساب که باید پرداخت شود.
 

مالیات پزشکان سال 99 چه قدراست؟

مالیات پزشکان سال 99 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان برابر است با 10 درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی‌الحساب که باید پرداخت شود.

مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود نخواهد بود.

حکم ماده (١٩٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری میباشد.