آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آخرین قوانین و بخشنامه های مالی و حسابداری

مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی چیست ؟

1399/06/31 34
منظور از درآمد مشاغل پزشکی ، درآمدی است که پزشکان سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند.
 

مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی چیست ؟

منظور از درآمد مشاغل پزشکی ، درآمدی است که پزشکان  سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند.

پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.