آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آخرین قوانین و بخشنامه های مالی و حسابداری

رصد تراکنش های بانکی به منظور تحول در نظام مالیاتی

1398/06/21 169

 مدیرکل امور مالیاتی اردبیل رصد تراکنشهای بانکی به منظور تحقق تحول در نظام مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی را از اولویتهای سالجاری دانست.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نوع پرور، مدیرکل امورمالیاتی اردبیل در دیدار با معاون عمرانی استانداری گزارشی از میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ارائه داد وگفت: در سال گذشته میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 97 میلیارد تومان بود که به شهرداریها و دهیاری ها در سطح استان پرداخت شد.
مدیر کل امور مالیاتی اردبیل، به اجرای طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: الکترونیکی شدن فرآیند انجام کار و تسهیل و تسریع در پاسخگویی، استفاده از سامانه بانک اطلاعاتی، تفکیک وظایف به منظور افزایش دقت و سرعت در انجام کارها بخشی از اهداف سازمان می باشد.
وی در ادامه به نحوه اجرای کامل ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و افزود: در اجرای این ماده تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مالیاتی را بصورت فصلی گزارش نمایند تا در رسیدگی های مالیاتی و تحقق شعار عدالت مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: استقرار باجه های میز خدمت حضوری در سالن های امور مودیان در سطح تمامی ادارات امور مالیاتی استان در کنار ارائه خدمات بصورت الکترونیکی و غیر حضوری، بخشی از برنامه های اداره کل در راستای تکریم ارباب رجوع است که تسریع در انجام کار و تسهیل در ارائه خدمات از نتایج و آثار مثبت آن می باشد.
وی به تبیین اهداف طرح جامع مالیاتی پرداخت و نتایج و آثار آنرا در راستای اجرای طرح تحول در نظام مالیاتی کشور موثر دانست و افزود: الکترونیکی شدن فرایند اجرای کار و تسهیل در ارائه خدمات گام مثبتی است که در دراز مدت اثر خوبی در بهبود عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور خواهد داشت.
نوع پرور اظهار امیدواری نمود با اجرای به موقع طرح ها و برنامه های تدوین شده شاهد تحول در نظام بودجه ریزی کشور و اتکا به درآمد های مالیاتی باشیم.
در پایان معاون عمرانی استانداری; ظرفیت های مالیاتی در نظام اقتصادی کشور جهت نیل به درآمدهای کشور را حائز اهمیت دانست وآمادگی استانداری را جهت همکاری هر چه بیشتر با اداره کل امور مالیاتی استان در راستای تحقق و نیل به اهداف عالی سازمان امور مالیاتی اعلام نمود.