آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آخرین قوانین و بخشنامه های مالی و حسابداری

ضرورت شناسائی دانه درشت ها در حوزه فرار مالیاتی

1398/06/21 145

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا بر ضرورت شناسایی دانه درشت ها در حوزه فرار مالیاتی و برخورد قضایی با این متهمان تاکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سردار مقیمی، در همایش «تبادل تجارب و برنامه‌ریزی برای مقابله یکپارچه و منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتی» که روز چهارشنبه 13 شهریورماه و با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، قضایی، مالیاتی، بازرسی، نظارتی و انتظامی در استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به اهمیت مالیات در اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با فرار مالیاتی اظهار داشت: ایجاد توسعه پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور تنها از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت امکان پذیر است.
وی هدف از ایجاد امنیت اقتصادی در کشور را برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرد و گفت: در جریان مبارزه بی امان با فرار مالیاتی، حتی دانه درشت ها نیز در امان نخواهند بود و اجماع ارکان مختلف نظام و همکاری و هم افزایی دستگاه های ذیربط در راستای مبارزه قاطع با فرار مالیاتی شکل گرفته است.
وی در خاتمه سخنان خود، از ایجاد تفاهم نامه در حوزه های مختلف کاری و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در خصوص پیشگیری از جرایم مالیاتی، به عنوان اقدامات پیشنهادی برای ارتقای توان برخورد با فرار مالیاتی یاد کرد.
سردار مقیمی با بیان اینکه نگاه پلیسی مبارزه با فساد اقتصادی به موضوع مالیات مبتنی بر توسعه پایدار است گفت:از انجایی که پدیده شوم فرار مالیاتی موجب کمبود منابع در دولت می شود نیروی انتظامی با مشارکت خود و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در مقابله با این پدیده شوم همکاری ویژه می نماید.
سردار مقیمی با تاکید بر لزوم افزایش تعامل نیروی انتظامی با سازمان امور مالیاتی تصریح کرد:با آموزش کارکنان پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط کارشناسان امور مالیاتی این دو نهاد می توانند با هم افزایی بیشتر به پرونده های فرار مالیاتی رسیدگی کنند.