آدرس

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

بستن حساب های موقت

یکی از مراحل چرخه حسابداری در پایان دوره مالی که حساب‌ها را برای ثبت مبادلات در دوره مالی آتی آماده می‌سازد. این مرحله شامل انجام ثبت‌های بستن کلیه حساب‌های درآمد، هزینه و برداشت در دفتر روزنامه و نقل آنها به دفتر کل است.

 حساب های دفتر کل را از نظر انتقال یا عدم انتقال ماندۀ آنها به سال بعد می توان به سه دستۀ ۱) حسا بهای دائمی، ۲) حساب های موقت و  ۳) حسا بهای مختلط طبقه بندی نمود.

حساب های مختلط نیز نهایتاً با انجام ثبت های  اصلاحی قسمت دائمی و قسمت موقتی آنها از هم تفکیک می شوند.

لذا در پایان سال پس از انجام اصلاحات، حسا بها یا دائمی هستند یا موقت و حساب های مختلط وجود ندارد.

پس از تهیه صورت سود و زیان، حساب های موقت نیز بسته می شوند و فقط حسا بهای دائمی باقی می ماند.

ماندۀ کلیۀ حساب های دائمی نیز در ترازنامه درج و از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می شوند.

 

 

برای پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین