آدرس

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

درآمدهای معوق

درآمدی که تحقق یافته است ولی وجه آن دریافت نشده است.

 هزینه ها می توانند تحقق بیابند قبل از اینکه بابت آنها وجهی پرداخت شود. به طور مشابه، شرکتها می توانند درآمد کسب کنند، قبل از آنکه وجه آن را دریافت نمایند. این موارد باعث ایجاد درآمدهای معوق می شوند، که در واقع درآمدهایی هستند که تحقق یافته اند اما هنوز مبلغ آنها دریافت نشده است.

 

برای پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین