آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

هزینه معوق

هزینه ای که تحمل شده است ولی هنوز وجه آن پرداخت نشده است.
 

 از جمله خدمات حسابداری ؛ بروزرسانی هزینه های معوق  : انچه که در کنترل و بررسی اسناد مالی یکی از ضروریات محسوب میشود به روز رسانی همه اطلاعات اعم از هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها و سایر امور مالی دیگر است . اسناد مالی باید در دوره های مشخص و معینی مورد رسیدگی قرار گرفته و از حالت معوق خارج شوند و یا در لیست معوقات آینده قرار بگیرند . رها کردن حساب ها و عدم رسیدگی به آنها می تواند باعث ضرر و زیان مالی بزرگی برای شرکتها گردد .

حساب های معوق جزو حساب هایی هستند که باید زود به زود مورد ارزیابی و پیگیری قرار بگیرند . این حساب های می توانند هزینه های معوق ، بدهی های معوق ، بستانکاری ها و یا بدهکاری های معوق و غیره باشند . خود واژه معوق یعنی چیزی که به تاخیر افتاده است حالا اگر این تاخیر در بحث بدهی باشد می تواند بهره های سنگین را به شرکت متحمل کند و اگر در بحث مطالبات از سایرین باشد می تواند دارایی های شرکت را با نقصان و کاهش مواجه گرداند برای همین حساب های معوق در هر حالت و نوعی که باشند باید در دوره های زمانی مشخصی به روز گردند .