آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آخرین قوانین و بخشنامه های مالی و حسابداری

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۴ مورخ ۹۹/۵/۱۱ (نحوه اجرای ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم)

1399/11/09 35
چگونگی اجرای ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مسئولیتهای مدیران در شرکتهای منحله تشریح شد.

با توجه به دوران کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین