آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آخرین قوانین و بخشنامه های مالی و حسابداری

اظهارنامه مالیاتی برآوردی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی (قانون مالیات های مستقیم)

1399/10/30 33
آنچه در اظهارنامه مالیاتی برآوردی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۱۹ ارایِه شده به شرح ذیل می باشد.

با توجه به دوران کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین