آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

آموزش حسابداری

هزینه معوق

هزینه ای که تحمل شده است ولی هنوز وجه آن پرداخت نشده است.

آموزش حسابداری

تراز آزمایشی

یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک حسابداری مورد استفاده قرار می‌دهند، تراز آزمایشی است.

آموزش حسابداری

دفتر کل

دفتر کل مرکزی در حسابداری، به مخزن مرکزی داده‌های مالی و غیرمالی شرکت اطلاق می‌شود، که کلیه حساب‌های ثبت معاملات مربوط به دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها و هزینه‌های شرکت در آن ذخیره می‌شود.

آموزش حسابداری

دفتر روزنامه

سوابق مبادلات یک واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع آنها.

آموزش حسابداری

بدهکار

بدهکار (یا مدیون) به شخصی (حقیقی یا حقوقی) گفته می‌شود که دینی یا دیونی به نفع شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگر بر عهده او است؛ و وی موظف به پرداخت آن دین یا دیون است.

آموزش حسابداری

بستانکار

بستانکار (یا دائن یا طلب‌کار) کسی است که «حقی» بر گردن دیگری (بدهکار یا مدیون) دارد.

آموزش حسابداری

نمودار حساب ها

فهرستی از تمامی حساب‌ها و شماره آنها در دفتر کل.

آموزش حسابداری

حساب

جزئی‌ترین تغییرات به وجود آمده در یک دارایی مشخص، یک بدهی مشخص و یا سرمایه در طول یک دوره، در حساب منعکس می‌شود.

آموزش حسابداری

مبادله

رویدادی که هم وضعیت مالی یک واحد تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم برای ثبت حسابداری قابل اتکا است.

آموزش حسابداری

سهامدار

شخصی که دارای سهم در یک شرکت سهامی است.

آموزش حسابداری

صورت گردش وجوه نقد

گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی که برحسب فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی طبقه‌بندی شده است.

آموزش حسابداری

واحد های تک مالکی

یک واحد تجاری با یک مالک.