آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

آموزش حسابداری

81 – صورت سود و زیان یک مرحله‌‌ای

شکلی از صورت سود و زیان که دارای دو بخش است. در بخش اول درآمدها قرار دارند و در بخش دوم تمامی هزینه‌ها با هم جمع و از جمع درآمدها کسر می‌شوند.

آموزش حسابداری

80 – درآمد فروش

مبلغی که یک واحد بازرگانی از فروش کالای خود قبل از کسر هزینه‌ها به دست می‌آورد. به درآمد فروش گاهی اوقات فروش نیز گفته می‌شود.

آموزش حسابداری

79 – برگشتی‌های فروش و تخفیفات

کاهش در حساب‌های دریافتنی یک مشتری بابت برگشت کالا و یا جبران خسارت وارده ناشی از کالای معیوب. یک حساب متقابل برای درآمد فروش.

آموزش حسابداری

78- تخفیفات فروش (Sales Discounts)

کاهش در مبلغ دریافتنی از یک مشتری بابت پرداخت سریع بدهی که از سوی فروشنده به عنوان انگیزه‌ای برای سرعت در پرداخت به مشتری اعطا می‌شود. یک حساب متقابل برای درآمد فروش.

آموزش حسابداری

77 – سیستم دائمی موجودی کالا

نوعی از سیستم حسابداری موجودی کالا که در آن واحد تجاری سوابق مستمر هریک از اقلام کالا را برای نشان دادن موجودی کالا در تمام اوقات نگهداری می‌کند.

آموزش حسابداری

76 – سیستم ادواری موجودی کالا

نوعی از سیستم حسابداری موجودی کالا که در آن واحد تجاری سوابق مستمر موجودی کالا را نگهداری نمی‌کند. در عوض، در پایان دوره واحد تجاری مبادرت به شمارش فیزیکی موجودی کالا می‌کند و با شیوه‌های مناسب، بهای موجودی کالا را محاسبه می‌کند.

آموزش حسابداری

75 – سایر درآمدها (Other income)

درآمدی که مربوط به خارج از فعالیت‌های اصلی یک واحد تجاری است، نظیر سود حاصل از فروش یک دارایی ثابت.

آموزش حسابداری

74 – سایر هزینه‌ها (Other expenses)

هزینه‌هایی که خارج از فعالیت‌های اصلی یک واحد تجاری هستند، نظیر زیان فروش یک دارایی ثابت.

آموزش حسابداری

73 – فروش خالص (net sales)

درآمد فروش منهای تخفیفات فروش و برگشتی‌های فروش و تخفیفات.

آموزش حسابداری

72 – خرید خالص (net purchase)

خرید منهای تخفیفات خرید و برگشتی‌های خرید و تخفیفات.

آموزش حسابداری

71 – گردش موجودی کالا (Inventory turnover)

نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجودی کالا. به وسیله گردش موجودی کالا می‌توان گفت که متوسط موجودی کالا، در سال چند بار فروخته شده است.

آموزش حسابداری

70 – سود عملیاتی (Operating Profit)

سود ناویژه منهای هزینه‌های عملیاتی بعلاوه سایر درآمدهای عملیاتی. گاهی اوقات آن را سود حاصل از عملیات نیز می‌نامند.

با توجه به دوران کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین