آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

آموزش حسابداری

129 – سیستم دائمی موجودی کالا

در این سیستم واحد تجاری سوابق لحظه به لحظه موجودی کالا را در اختیار دارد.

آموزش حسابداری

128 – سیستم ادواری موجودی کالا

در این سیستم لازم نیست که واحد تجاری مدارک لحظه به لحظه موجودی کالا را در اختیار داشته باشد. در عوض، در آخر دوره با شمارش فیزیکی موجودی کالا و بکارگیری روش‌های مناسب ارزیابی، بهای تمام شده موجودی کالای آخر دوره معین می‌گردد.

آموزش حسابداری

127 – مفهوم اهمیت

واحد تجاری باید شیوه‌ها و روش‌های مناسب حسابداری را فقط برای اقلام و مبادلاتی که در صورت‌های مالی از اهمیت برخوردار هستند، بکار گیرد.

آموزش حسابداری

126 – قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

این قاعده الزام می‌دارد که یک دارایی باید یا به بهای تمام شده تاریخی و یا قیمت بازار (بهای جاری جایگزینی) ، هر کدام که کمتر است در صورت‌های مالی گزارش شود.

آموزش حسابداری

125 – ذخیره لایفو

تفاوت بین بهای تمام شده موجودی کالا در روش لایفو و بهای تمام شده موجودی کالا در روش فایفو.

آموزش حسابداری

124 – روش اولین صادره از آخرین وارده (لایفو)

یکی از روش‌های ارزیابی کالا که در آن فرض می‌شود کالاهایی که آخر خریداری شده‌اند، اول به فروش می‌رسند. در این روش کالاهایی که در آخر خریداری شده‌اند، بهای تمام شده کالای فروش رفته را تشکیل می‌دهند و موجودی کالای اول دوره و خریدهای اول، تشکیل دهنده موجودی کالای آخر دوره می‌باشند.

آموزش حسابداری

123 – سود نگهداری موجودی کالا

اختلاف بین سود ناویژه در روش فایفو و سود ناویژه در روش لایفو.

آموزش حسابداری

122 – روش سود ناویژه

راهی برای تخمین موجودی کالا از طریق جابه جایی مدل بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالای آماده برای فروش = خرید خالص + موجودی کالای اول دوره موجودی کالای آخر دوره = بهای تمام شده کالای فروش رفته – بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

آموزش حسابداری

121 – فوب مبدا

اصلاحی در تجارت که طی آن مالکیت کالا در زمان خروج کالا از مکان جغرافیایی فروشنده، از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود.

آموزش حسابداری

120 – فوب مقصد

اصطلاخی در تجارت که طی آن مالکیت کالا از فروشنده به خریدار در مکان جغرافیایی خریدار واگذار می‌شود.

آموزش حسابداری

119 – روش اولین صادره از اولین وارده (فایفو)

یکی از روش‌های ارزشیابی کالاست و بر این فرض مبتنی است که همیشه اولین کالاهای موجود، اول به فروش رسیده‌اند و بنابراین موجودی کالای آخر دوره متشکل از خریدهای آخری است.

آموزش حسابداری

118 – اصل افشا

این اصل به این معناست که صورت‌های مالی باید در برگیرنده کاملترین اطلاعات برای تصمیم‌گیری افراد خارج از واحد تجاری باشد.

با توجه به دوران کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین