آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

آموزش حسابداری

31 – بدهکار (debtor)

بدهکار (یا مدیون) به شخصی (حقیقی یا حقوقی) گفته می‌شود که دینی یا دیونی به نفع شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگر بر عهده او است؛ و وی موظف به پرداخت آن دین یا دیون است. در حسابداری دوطرفه، حساب بدهکار در سمت راست ترازنامه نمایش داده می‌شود.

آموزش حسابداری

30 – بستانکار (Creditor)

بستانکار (یا دائن یا طلب‌کار) کسی است که «حقی» بر گردن دیگری (بدهکار یا مدیون) دارد. حساب بستانکاران در دفاتر حسابداری و ترازنامه گروهی از تعهدات و بدهی‌های سازمان هستند که می‌توانند در قالب یک شخص حقیقی یا حقوقی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و… در ازای خرید نسیه مواد اولیه، کالا، خدمات و دیگر موارد به‌وجود آیند. در حسابداری دوطرفه، حساب بستانکار در سمت چپ ترازنامه نمایش داده می‌شود.

آموزش حسابداری

29 – نمودار حساب‌ها

فهرستی از تمامی حساب‌ها و شماره آنها در دفتر کل.

آموزش حسابداری

28 – حساب (Account)

جزئی‌ترین تغییرات به وجود آمده در یک دارایی مشخص، یک بدهی مشخص و یا سرمایه در طول یک دوره، در حساب منعکس می‌شود.

آموزش حسابداری

27 – مبادله (Exchange)

رویدادی که هم وضعیت مالی یک واحد تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم برای ثبت حسابداری قابل اتکا است.

آموزش حسابداری

26 – سهامدار (Shareholder)

شخصی که دارای سهم در یک شرکت سهامی است

آموزش حسابداری

25 – صورت گردش وجوه نقد (cash flow statement)

گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی که برحسب فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی طبقه‌بندی شده است.

آموزش حسابداری

24 – درآمد (Income)

افزایش در سرمایه که در نتیجه فروش کالا یا خدمات به مشتریان حاصل شده است.

آموزش حسابداری

23 – واحدهای تک مالکی

یک واحد تجاری با یک مالک.

آموزش حسابداری

22 – شرکت تضامنی (general partnership)

شرکت تضامنی یک سازمان تجاری است که در آن دو نفر یا بیشتر آن را مدیریت و اجرا می‌کنند. هر دو مالک به‌طور برابر و شخصاً برای پرداخت بدهی‌ها و دیون شرکت مسئول هستند. شرکت تضامنی همان ویژگی‌های شرکت انفرادی را دارد با این تفاوت که از تعداد مالکان یا شرکا بیشتر از یک نفر تشکیل شده است که همه‌ شرکا در درآمدها و هزینه‌های شرکت سهیم هستند و مسئولیت تک‌تک افراد در مورد تعهدات شرکت نامحدود است و مسئولیت آن‌ها محدود به درصد سهم‌شان در شرکت نمی‌شود.

آموزش حسابداری

21 – اسناد دریافتنی (Note receivable)

یک دارایی که متعهد پرداخت آن را کتبآ تعهد کرده است.

آموزش حسابداری

20 – اسناد پرداختنی (Note payable)

یک بدهی است که پرداخت آن بطور کتبی تعهد شده است.

با توجه به دوران کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین