آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

آموزش حسابداری

44 – اصل تطابق هزینه با درآمد ( matching principle)

این اصل، مبنایی برای ثبت هزینه‌هاست. اصل تطابق هزینه با درآمد یا به اختصار اصل تطابق یکی از اصول حسابداری (Accounting principles) تعهدی است که بیان می‌کند هزینه‌ها باید بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره‌ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود بر خلاف حسابداری نقدی که در آن هزینه در زمان پرداخت آن ثبت می‌شود. این اصل حسابداران را در شناسایی تمامی هزینه‌های تحمل شده در طی دوره و اندازه گیری آن یاری می‌دهد و باعث می‌شود کلیه هزینه‌های تحمل شده در طی دوره به مقابله تمامی درآمدهای تحقق یافته دوره بشتابند.

آموزش حسابداری

43 – استهلاک (Depreciation)

هزینه‌ای که ناشی از تخصیص بهای تمام شده یک دارایی ثابت به سال‌های عمر مفید آن است.

آموزش حسابداری

42 – حساب متقابل (Mutual account)

حسابی که همواره دارای یک حساب همراه بوده و مانده آن همیشه عکس مانده حساب همراه خود است.

آموزش حسابداری

41 – حسابداری بر مبنای نقدی یا حسابداری نقدی (cash-basis accounting)

نوعی از حسابداری که در آن فقط مبادلاتی ثبت می‌شوند که در آن دریافت یا پرداخت وجه نقد وجود دارد.

آموزش حسابداری

40 – ارزش دفتری یک دارایی ثابت (Book Value of fixed assets)

بهای تمام شده دارایی منهای استهلاک انباشته آن.

آموزش حسابداری

39 – تراز آزمایشی تعدیل شده (Adjusted Trial Balance)

ثبتی که در پایان دوره برای تخصیص درآمدها به دوره ای که در آن تحقق یافته‌اند و هزینه‌ها به دوره‌ای که در آن تحمل شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ثبت‌های تعدیلی کمک می‌کنند تا سود به طور صحیح اندازه گیری شود و همچنین دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز با مانده صحیح در صورت‌های مالی گزارش شوند.

آموزش حسابداری

38 – استهلاک انباشته (Accumulated Depreciation)

مجموع تجمعی هزینه‌های استهلاک یک دارایی ثابت از زمان تحصیل آن.

آموزش حسابداری

37 – درآمد معوق (deferred income)

درآمدی که تحقق یافته است ولی وجه آن دریافت نشده است.

آموزش حسابداری

36 – هزینه معوق (deferred expenses)

هزینه‌ای که تحمل شده است ولی هنوز وجه آن پرداخت نشده است.

آموزش حسابداری

35 – حسابداری بر مبنای تعهدی (Accrual Basis accounting)

حسابداری شناسایی و ثبت رویدادها به محض وقوع بدون توجه به تاثیر آن بر وجوه نقد.

آموزش حسابداری

33 – دفتر کل (General ledger)

یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک حسابداری مورد استفاده قرار می‌دهند، تراز آزمایشی است. در سیستم حسابداری دو طرفه، هر معامله به مبلغ بدهکار و بستانکار مساوی در دفاتر ثبت می‌شود.

آموزش حسابداری

32 – دفتر روزنامه (Journal)

سوابق مبادلات یک واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع آنها. دفتر روزنامه یا دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شوند.

با توجه به دوران کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین