آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

آموزش حسابداری

69 – سود ناویژه (Gross profit)

مازاد درآمد فروش بر بهای تمام شده کالای فروش رفته. گاهی اوقات آن را سود ناخالص نیز می نامند. درصد سود ناویژه = سود ناویژه تقسیم بر درآمد فروش خالص. این درصد معیاری برای اندازه گیری سودآوری است. سود ناویژه یا سود ناخالص وقتی به دست میاد که قیمت تمام شده کالای فروش رفته رو از فروش کالا کم کنیم. سود ناویژه (سود ناخالص) = مبلغ حاصل از فروش کالا ــ قیمت تمام شده کالای فروش رفته

آموزش حسابداری

68 – دارایی (Assets)

دارایی در علم حسابداری، عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیرقابل رویت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دارایی‌ها عرفاً از دیدگاه اراده در ترازنامه به گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت.

آموزش حسابداری

67 – کاربرگ (worksheet)

یک فرم چند ستونی که کمکی برای تهیه صورت‌های مالی از طریق تراز آزمایشی است.

آموزش حسابداری

66 – ثبت معکوس (Reversing Entries)

آخرین مرحله در چرخه حسابداری، ثبت های معکوس است. ثبت معکوس، ثبتی است که موجب تعویض بدهکار و بستانکار تبت تعدیلی دوره قبل می‌شود. تاریخ انجام ثبت معکوس در اولین روز دوره بعد از انجام ثبت‌های تعدیلی است. بعضی از درآمدها و هزینه ها ممکن است در پایان سال به میزانی تحقق یافته باشند ولی از آنجایی که پرداختی صورت نمی گیرد، می بایست ثبت اصلاحی مربوط به آنها را انجام دهیم.

آموزش حسابداری

65 – تراز آزمایشی اختتامی (تراز آزمایشی بعد از بستن حساب‌ها)

فهرستی از تمام حساب‌های دفتر کل و مانده هریک از آنها در پایان دوره بعد از انجام ثبت‌های بستن در دفتر روزنامه و نقل آنها به دفتر کل. از طریق آخرین مرحله چرخه حسابداری، اطمینان حاصل می‌شود که دفتر کل در تعادل به سر می‌برد و برای شروع دوره بعد آمادگی دارد.

آموزش حسابداری

64 – حساب دائمی (real account)

حساب دائمی یا حساب حقیقی، حساب‌های دارایی، بدهی و سرمایه هستند که در پایان دوره بسته نمی‌شوند.

آموزش حسابداری

63 – چرخه عملیات (operating cycle)

مدت زمانی که پول برای کالا و خدمات پرداخت می‌شود و این کالا و خدمات به مشتریان ارائه و در ازاء آن وجوه نقد دریافت می‌شود.

آموزش حسابداری

62 – حساب موقت (اسمی)

حساب‌های درآمد و هزینه را با توجه به اینکه به یک دوره معین مربوط و در پایان دوره بسته می‌شوند، اصطلاحآ حساب موقت (اسمی) می‌نامند. در واحدهای تک مالکی، حساب برداشت نیز یک حساب موقت است.

آموزش حسابداری

61 – بدهی بلند مدت (Long-term debt)

هر بدهی به جز بدهی‌های جاری.

آموزش حسابداری

60 – دارایی بلندمدت (long-term assets)

هر دارایی به جز دارایی‌های جاری.

آموزش حسابداری

59 – نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی در حسابداری به زبان ساده یعنی اندازه‌گیری سرعت تبدیل یک قلم به وجه نقد.

آموزش حسابداری

58 – خلاصه حساب سود و زیان

نام حساب واسطه‌ای که درآمدها و هزینه‌ها قبل از نقل نهایی به حساب سرمایه، به آن منتقل می‌شوند.

با توجه به دوران کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری در هر کجای کشورمان که هستید کارشناسان شرکت حسابداری آروین فرتاک آماده ارائه خدمات مشاره مالی و مالیاتی برای کسب و کار شما هستند.

مشاوره آنلاین